S A I S O N  2021 / 2022  

 

Ab den 12. Oktober 2021 fänkt nees den Training un. 
Trainéiert gëtt dës Saison am Reemerhoof zu Rouspert (2, rue du Barrage, 6581 Rosport)
 
KANNERTURNEN - 12.10.2021 - 15.30-16.30 Auer 
MINIS - 12.10.2021 - 15.30-17.30 Auer
ESPOIRS - 12.10.2021 - 17.30-19.30 Auer 
ADULTES 12.10.2021 - 17.30-19.30 Auer 
 
Fir eng Neiaschreiwung oder Schnuppercours fellt w.e.g. de Formulaire aus. 
 
 

Fir eng Neiaschreiwung oder Schnuppercours fellt w.e.g. de Formulaire aus.

COTISATION / MITGLIEDSBEITRAG 2021-2022

 
KANNERTURNEN 
1x semaine / Woch  = 110 € 
 
MINIS / ESPOIRS / ADULTES
1x semaine / Woch =  145 € 
2x semaine / Woch =  190 €